TUS- Trening umiejętność społecznych

Trening umiejętność społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci i młodzież pod opieką trenera uczą się właściwych zachowań podczas różnych sytuacji społecznych. Umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a brak tej umiejętności powoduje szereg problemów
*Cel*
Celem zajęć jest zwiększenie zakresu umiejętności społecznych za pomocą modelowania oraz zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych. Zajęcia obejmują m.in.:

Dla kogo jest trening TUS?

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD i zespołem Aspergera.

Organizujemy zajęcia w dwóch cyklach: I stopień to 12 spotkań. Po jego zakończeniu jest możliwość uczestniczenia w II stopniu.

II stopień TUS jest skierowany do dzieci, które brały udział w treningu umiejętności społecznych a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społeczno – emocjonalnych i chciałyby lepiej czuć się w grupie.

 

Oprócz tego dla wszystkich dzieci prowadzimy także warsztaty umiejętności społecznych, oswajanie lęku i nieśmiałości, treningi poznaj swoje emocje, jak dogadać się w grupie.

Dla młodzieży organizujemy grupy wsparcia LGBTQ oraz warsztaty – Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą przynależności i autonomii. Bądź blisko siebie i blisko innych.