Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy
stacjonarnie i online

W naszej Pracowni możecie Państwo korzystać z terapii indywidualnej, terapii rodzin, konsultacji psychologicznych. Wspieramy rodziców poprzez coaching i konsultacje rodzicielskie a także treningi umiejętności rodzicielskich.

 

Psycholog dziecięcy Szczecin – jak pracujemy?

 

Pomoc psychologiczną oraz terapię prowadzimy głównie opierając się o paradygmat poznawczo – behawioralny, szczególnie w 3 falę CBT. W pracy  z rodzicami kierujemy się ideą świadomego ,uważnego rodzicielstwa, czerpiemy także z nurtów bliskościowych, terapii systemowej. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych terapeutów, którzy dbają o standardy etyczne oraz profesjonalizm w swoim warsztacie. Superwizujemy swoją pracę, należymy do  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej.

 

Psycholog dziecięcy Szczecin – Na czym polega pomoc psychologiczna?

 

Rozpoczęcie spotkań z psychologiem poprzedzone jest konsultacją wstępną, na której wraz z terapeutą rozmawiacie o swoich potrzebach, oczekiwaniach. Uzgadniacie także cel oraz formę spotkań, następnie wspólnie podpisujecie kontrakt terapeutyczny zawierające cele terapii psychologicznej oraz zasady i prawa obydwu stron. Wizytę można umówić telefonicznie lub przez stronę internetową.

Prowadzimy także warsztaty umiejętności społecznych, oswajanie lęku i nieśmiałości, treningi poznaj swoje emocje, jak dogadać się w grupie. Dla młodzieży organizujemy grupy wsparcia LGBTQ oraz warsztaty – Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą przynależności i autonomii. Bądź blisko siebie i blisko innych.

Pomoc psychologa dziecięcego oraz Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz w tygodniu. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców dziecka w celu zebrania najważniejszych informacji oraz określenia celu terapeutycznego spotkań. Następnie na sesje zapraszamy młodego klienta.  Ważny w procesie terapii jest stały kontakt i współpraca z rodzicami. Początkowe spotkania służą nawiązaniu relacji z dzieckiem, poznaniu jego mocnych stron, zasobów i trudności. Dzieje się to podczas swobodnej rozmowy przy pomocy technik niewerbalnych (tj. gry, zabawy, odgrywanie, bajki terapeutyczne). Na kolejnych sesjach poprzez działanie, ćwiczenia i doświadczanie dziecko uczy się zdolności niezbędnych do poradzenia sobie z trudnościami.

W swojej pracy stosujemy techniki poznawcze i behawioralne odpowiednio dopasowane do potrzeb, możliwości i wieku dziecka m.in.: program profilaktyczny „zaradny kot”, metodę dobrego startu; metodę Marii Montessori; modelowania sposobów radzenia sobie; elementy integracji sensorycznej i terapii polisensorycznej. Wykorzystujemy również techniki wyobrażeniowe, relaksacyjne z elementami minduflness. Dzięki temu uczymy dzieci skupiać się na chwili obecnej co sprzyja odzyskiwaniu równowagi psychicznej po trudnych, stresujących wydarzeniach.

 

Psycholog dziecięcy Szczecin – Komu pomagamy?

 
Psychoterapia jest dla wszystkich dzieci i młodzieży mających:
• trudności w radzeniu sobie z emocjami,
• trudności adaptacyjne,
• problemy związane z sytuacją rodzinną,
• problemy szkolne,
• niską samoocenę, poczucie osamotnienia
• depresję
• zaburzenia lękowe ( ataki paniki, fobie)
• zaburzenia odżywiania
• trudności w relacjach
• lęk społeczny
 

Psycholog dziecięcy Szczecin – Warsztat pracy i stosowane narzędzia terapeutyczne

 

  • Terapia Poznawczo – behawioralna

Model poznawczy zakłada, że w danej konkretnej sytuacji pojawiają się myśli (interpretacja sytuacji), które następnie wywołują określone emocje, tym emocjom towarzyszą doznania z ciała. To co myślimy, czujemy wpływa na to jak reagujemy, czyli na nasze zachowanie. Zależności zachodzą między wszystkimi elementami, nie mają one charakteru wyłącznie liniowego! Ważne: myśli to nie fakty (czyli składniki sytuacji). Wynika stąd też, że zmiana myślenia może doprowadzić do zmiany emocji/nastroju, zachowania i reakcji fizjologicznych.

W procesie zmiany pracujemy  z negatywnymi automatycznymi myślami i dysfunkcyjnymi założeniami, przekonaniami i schematami.

Stosujemy m.in. techniki poznawcze, behawioralne, pracę wyobrażeniową. rozwiązywanie problemów, metafory.

Techniki poznawcze to sposoby interwencji, które wykorzystują dialog, dyskusję i refleksję, aby dzięki zmianie w sposobie myślenia (interpretowania wydarzeń) doprowadzić do zmiany emocjonalnej, behawioralnej i fizjologicznej (Beck i in., 2007). Wykorzystują one ludzką zdolność do refleksji nad własnymi stanami psychicznymi, czyli metaświadomość (Alford, Beck, 2005)

Techniki behawioralne obejmują te interwencje, które skupiają się bezpośrednio na zmianie zachowania. Ich cel stanowi przerwanie błędnych kół, dzięki czemu problem pacjenta nie ulega podtrzymaniu/nasileniu, oraz wzmocnienie zmian w sferze poznawczej i emocjonalnej (głębsze przetwarzanie, doświadczenie nowej perspektywy „na własnej skórze”, „w realu”.

  • Terapia schematów.

Schemat to dominujący wzorzec, który oddziałuje na codzienne życie, nabyty wcześnie w życiu, reprezentuje samą osobę lub jej relację, ogranicza szczęśliwy styl życia. Na rozwój schematów wpływają wczesne doświadczenia w dzieciństwie, frustracja podstawowych potrzeb, brak granic, stawanie się ofiarą, wybiórcza identyfikacja z cechami rodziców. Schemat jest niezauważalny tak długo aż nie zostanie wyzwolony przez bodziec.

Dziecko wykształca 3 sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:

-poddaje się schematowi

-walczy(kompensacja, kontratak)

-zamraża się

Schematom odpowiadają tzw. tryby czyli „część”, „aspekt” danej osoby, który dominuje myślenie, odczuwanie i zachowanie w danym momencie. Postrzegany jako stan.

Typy Trybów:

  • Tryby dziecka
  • Tryby rodzica,
  • Tryby nieadaptacyjnego radzenia sobie,
  • Tryb zdrowego dorosłego.

Terapia schematów polega na wzmacnianiu zdrowej, dorosłej części która zaspokaja potrzeby naszego wewnętrznego dziecka.

Praca terapeutyczna polega na zmianie treści poznawczych Schematu, rozwinięcie „zdrowego głosu”, aby zbudować dystans do Schematu. Koncentruje się także na emocjach, w tym celu wykorzystujemy ćwiczenia (praca z krzesłem i ćwiczenia wyobrażeniowe) pomagające pacjentowi stać się świadomym swoich potrzeb i reakcji emocjonalnych oraz wyrażanie ich.-Pomoc