Psychoterapia dzieci i młodzieży

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA JEST:

– oparta na dowodach!

– edukacyjna!
(zdobywanie wiedzy, modyfikowanie
sposobu myślenia oraz działania)

– oparta o ukierunkowane odkrywanie i
eksperymenty myślowe lub doświadczeniowe!

 

Psychoterapia Dzieci i młodzieży – Programy terapeutyczne z jakich korzystamy:

„Niewiarygodne lata”
– program radzenia sobie z gniewem
program radzenia sobie z problemami

„Zaradny kot”
– program
dla dzieci z zaburzeniami lękowymi

„FRIENDS”
– program dla dzieci z
zaburzeniami lękowymi
i nastroju.

„PSST” – Problem
Solving Skills Training),
poznawczy trening umiejętności rozwiązywania problemów

Program „ACT, „Think”