Mindfulness

Mindfulness Szczecin

Mindfulness czyli uważna obecność. To świadome bycie tu i teraz, bez osądzania i negowania. Jest to otwarte i przyjazne nastawienie, z którym podchodzimy do próby zrozumienia tego, co się dzieje w danej chwili.

Trening uważności to 8-tygodniowy cykl zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży oparty o metodę Eline Snel oraz nasz autorski program. Dzieci najszybciej uczą się kiedy czegoś doświadczają. Charakteryzuje je naturalna ciekawość, chęć poznawania świata, mają duszę odkrywcy jednak żyją w warunkach, które powodują napięcia. Praktyka uważności zaspokaja w tych trudnych czasach ogromną potrzebę spokoju u dzieci. Poprzez ćwiczenia uważności uczestnicy uczą się rozpoznawać własne reakcje, rozumieć je i przede wszystkim akceptować.

Na trening uważności składają się krótkie ćwiczenia medytacyjne takie jak skupienie oddechu, skupienie na odczuciach fizycznych całego ciała, powolne ćwiczenia fizyczne, obserwowanie własnych emocji czy też obserwowanie własnych reakcji w relacjach z innymi ludźmi. Wszystko to w połączeniu z dobrą zabawą i ćwiczeniami relaksacyjnymi.

Korzyści, jakie płyną z praktyki uważności:

Serdecznie zapraszam na kurs mindfulness dla dzieci i młodzieży w wieku 5-12, 12-14, 15-18 lat metodą Eline Snel.
Będziemy spotykać się raz w tygodniu w kameralnej 4 osobowej grupie przez 60/90 minut przez okres 8 tygodni.
Zapisy i więcej informacji pod nr tel. 507023032 lub uwazne.ludki@gmail.com

O treningu Mindfulness dla dzieci i młodzieży

Trening jest skierowany do dzieci w wieku 5-18 lat, podział na grupy dostosowany jest do wieku i potrzeb uczestników.

„Dzieci uczą się ćwiczyć swoją uważność: uspokoić gonitwę myśli, uchwycić i zaakceptować swoje emocje. Doskonalą bycie życzliwym dla siebie i innych. Celem ćwiczeń jest osiągnięcie spokoju, lepszej koncentracji, zrozumienia i łagodności.” – Eline Snel

Po co dzieciom Uważność?

Uważność pomaga w koncentracji, uczy skupienia jej tam gdzie chcemy aby była skoncentrowana. To nauka poznawania siebie, sygnałów z ciała, oswajania myśli regulowania emocji. Jest tu przestrzeń na rozwijanie życzliwości ii współczucia, nabywanie umiejętności społecznych – bycia w relacjach, rozumienia innych. Dbania o swoje potrzeby z uwzględnieniem potrzeb innych.

Jest to obszar do wzmacniania poczucia pewności siebie i do rozwijania wewnętrznych kompetencji, niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami, które stawia dzisiejszy świat. Pomaga w odnalezieniu wewnętrznej równowagi, szczególnie w tych trudnych chwilach.

Dzieci nabierają dystansu do tego czego doświadczają, dają sobie przestrzeń na zareagowanie. Poznanie siebie zwiększą świadomość swoich wartości, pomaga z spokojem i życzliwością dbać o swoje granice.

Skuteczność praktyki uważności została potwierdzona w wielu badaniach naukowych. Wykazano jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, a w szczególności na obszary związane ze stresem, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi.

Wyniki prowadzonych dotychczas badań naukowych w tych ośrodkach wskazują na:

-mniejszą ilość zachowań agresywnych uczestników kursów

-mniejszą absencję z zajęć

-obniżenie poziomu lęku i depresji, stresu

-lepsze zasypianie

-poprawę w zakresie funkcji poznawczych m.in.  uwagi

-rozwój umiejętności społecznych

– wyższe oceny z czytania.

Skupienie na oddechu i medytacje pomagają dzieciom w wyciszeniu, regulowaniu emocji, co z kolei pomaga im zarówno w czasie lekcji jak i podczas wykonywania zadań domowych i innych ćwiczeń.

Medytacje życzliwość i uważność w relacji uczą rozumienia, współczucia, dzięki czemu dzieciom łatwiej odnaleźć się i rozumieć co dzieje się w sytuacjach społecznych.

Dzieci doświadczają tego, że mogą wpływać na swój świat wewnętrzny i regulować to co dzieje się w środku.

Kilka słów o programach uważności dla dzieci w Europie.

– w Wielkiej Brytanii program mindfulness”dot be” stworzony przez Mindfulness School Project,

– w Holandii „Uwaga to działa!” twórca Eline Snel,

– również w Wielkiej Brytanii MindUp w The Hawn Foundation

– w Polsce szkolenia dla trenerów uważności prowadzi Julia Wahl www.uwaznoscdzieci.pl oraz Academy for mindful teaching Eline Snel

www.elinesnel.com/pl.

Zarówno w Wielkiej Brytanii jak Holandii metody te wprowadzane są do szkół, a uważność jest jednym z przedmiotów nauczania.