Uważne Ludki

Pracownia Psychoterapii i Mindfulness

O nas:

Pracownia Psychoterapii i Uważności Uważne Ludki jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, powstała z misją poprawy jakości życia dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Chcemy także wspierać ideę uważnego rodzicielstwa oraz znaczenie uważności w naszym życiu.

Oferta Pracowni przeznaczona jest dla młodych ludzi, ich rodziców oraz opiekunów, osób którzy wymagają kompleksowej pomocy psychologiczno – terapeutycznej oraz edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego pacjenta. Prowadzimy działania w zakresie diagnozy psychologicznej oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Pracownia działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej oraz działającą jako zespół współpracujący na rzecz podopiecznych.

Jesteśmy jedynym w Szczecinie ośrodkiem zrzeszającym 10 psychoterapeutów poznawczo – behawioralnych!

Do zespół specjalistów Pracowni, należą psychologowie, psychoterapeuci, seksuolodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, trenerzy TUS, terapeuci Integracji sensorycznej. Zespół objęty jest stałą superwizją, jesteśmy członkami m.in. Członkami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej.

Warsztat pracy zespołu Pracowni bazuje przede wszystkim na  nurcie psychoterapii  poznawczo – behawioralnej, integrujemy techniki terapii systemowej, rozumienia w podejściu rodzicielstwa bliskości. Nasze metody wspieramy praktykami Uważności, Współczucia oraz Akceptacji i Zaangażowania oraz coachingiem rodzicielskim w terapii schematów. Rozwijamy  koncepcję świadomego rodzicielstwa prowadząc procesy i grupy psychoedukacyjne dla rodziców.

Z dziećmi do lat 7 w procesie terapii wplatamy m.in. elementy Integracji sensorycznej, stymulację polisensoryczną.

Zespół opracowuje kompleksowe Indywidualne Programy Terapeutyczne, oparte na diagnozie psychofizycznego, psychospołecznego intelektualnego funkcjonowania dzieci. Realizując indywidualne programy pracownicy placówki aktywnie i systematycznie współpracują z rodzicami,  placówkami edukacyjnymi, medycznymi oraz lekarzami.

Oprócz zajęć indywidualnych w Pracowni odbywają się również zajęcia grupowe, między innymi Treningi umiejętności społecznych, Trening DBT, Mindfulness, terapie grupowe. Realizujemy także sesje w formie online.