Terapia spektrum

Terapia spektrum

Terapia indywidualna dla dzieci ze spektrum autyzmu

Terapia indywidualna skierowana dla dzieci ze spektrum autyzmu ma na celu poprawę komunikacji w interakcjach społecznych, polepszenie samoregulacji przeżywanych emocji a także pracę nad utrzymaniem koncentracji i wspieranie rozwoju poznawczego. Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno – szkolnym, dlatego głównym celem zajęć jest pomóc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego oraz poprawy jakości życia dziecka.

Metody terapii dla dzieci z autyzmem

W Pracowni Psychoterapii i Uważności Uważne Ludki w Szczecinie prowadzimy m.in. terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu. Ważnym elementem takiej terapii jest rozwijanie umiejętności społeczno – emocjonalnych, m.in. pomoc dziecku w budowaniu więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu, rozwijanie spontanicznej aktywności społecznej i komunikacyjnej dziecka. Terapeuta może wprowadzić elementy integracji sensorycznej, motoryki dużej i małej, przeprowadzić ćwiczenia usprawniające samodzielność uczestnika.

W oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiad z rodzicami opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny. W trakcie terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami, otrzymują oni instruktaż, porady i wsparcie w zakresie własnego postępowania z dzieckiem. Wspólnie z rodzicami oceniamy i i wzbogacamy program o istotne elementy. Terapia indywidualna może być pomocą dla dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do terapii grupowej Treningu Umiejętności Społecznych lub potrzebują indywidualnego wsparcia dopasowanego do ich potrzeb.

Terapia dla dzieci z autyzmem w Szczecinie - cena

Koszt terapii indywidualnej dla dzieci z autyzmem to 150zł – w naszej Pracowni w Szczecinie terapię prowadzą Aleksandra Bujalska oraz Marta Niewiarowska. W celu dokonania zapisu na terapię prosimy o kontakt – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.