Anna Szipluk

Anna Szipluk

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka uważności

Anna Szipluk

pedagożka, psychoterapeuta systemowy I stopnia, w Wielkopolskim  Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, coach Professional  Certfied Coach w ICF Poland, socjoteraputa

Prowadzę terapię indywidualną,  rodzinną w nurcie terapii systemowej z wykorzystaniem także narzedzi  coachingowych. Od zawsze pracuję z ludźmi. Mam to wielkie szczęście towarzyszyć innym w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Codziennie moi klienci, uczestnicy terapii, treningów rozwojowych  nauczyli mnie jak wielką siłą i potencjałem dysponuje człowiek- trzeba tylko stworzyć przestrzeń do odkrycia tego co w nim drzemie.
Pracowałam w Proadni Psychologiczno – pedagogicznej, Ośrodku Interwencji kryzysowej.
Uczestniczylam w tworzeniu wielu programów min: 
-Programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zamieszkującej Województwo Zachodniopomorskie;
-Edukacja społeczności lokalnej, wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia- udzielania ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy.
-Tworzenie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym problemem alkoholowym.

Posiadam 12-letnią praktykę w prowadzeniu zajęć na studiach wyższych, studiach podyplomowych. Prowadzę również treningi i warsztaty specjalistyczne oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych nauczycieli) w obszarze rozwoju  i kompetencji zawodowych.