Wiktoria Lachowicz

Wiktoria Lachowicz

Psycholog, psychotraumatolog
Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu

Wiktoria Lachowicz

Psycholog, psychotraumatolog
Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu

Psycholog, psychotraumatolog
Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IEN, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą, ćwicząc umiejętności z zakresu logicznego myślenia, koncentracji, uwagi oraz nauki technik pamięciowych, pomagając dzieciom opanowywać materiał szkolny. W trakcie studium psychoterapii poznawczo – behawioralnej.
Ukończyła szkolenia: Terapia Schematów, Dziecko wysoko wrażliwe, Fobie społeczne u dzieci, kurs Trenera Umiejętności Miękkich oraz Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Od dwóch lat zawodowo związana ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa również na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w SPS ZOZ Zdroje, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jestem i Ja. W pracowni pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, wspiera dzieci i rodziny po stracie, w żałobie, pomaga w trudnościach emocjonalnych, również po ciężkich doświadczeniach życiowych.
Wspiera dorosłych w trudnościach z zakresu zaburzeń depresyjno – lekowych, trudnościach w relacjach, nadmiernym stresie, bólu emocjonalnym.
Prowadzi zajęcia z treningu umiejętności społecznych. W pracy najważniejsza jest dla niej akceptacja, bezpieczna przestrzeń oraz wzajemna komunikacja z klientem. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności