Poradnictwo seksuologiczne

Poradnictwo seksuologiczne

Seksualność może być źródłem wielu przyjemności, rozpoznawania i spełniania swoich pragnień oraz potrzeb. Jest to również obszar zdrowia, który wpływa na życie człowieka, jego funkcjonowanie i samopoczucie. Jeśli człowiek żyje świadomie i w zgodzie ze sobą w obszarze seksualności, to sprzyja to budowaniu partnerskich relacji, poczuciu bezpieczeństwa i zadowoleniu z życia. Pozwala w pełni cieszyć się swoją seksualnością. Aby tak było – warto zrozumieć mechanizmy, które zachodzą w ciele i psychice człowieka, ponieważ obszar seksualności integruje w sobie biologię, fizjologię i normy społeczno- kulturowe. Jeśli te wszystkie obszary funkcjonują prawidłowo możemy czerpać z własnej seksualności wszystko, co najlepsze. Będąc świadomym_ą ograniczeń społeczno-kulturowych, zaburzeń zdrowotnych, oraz mechanizmów kierujących ludzką seksualnością możemy poprawić, jakość swojego życia.

Poradnictwo i terapia seksuologiczna obejmuje min. takie problemy jak:

Dla wielu rodziców i opiekunów rozwój psychoseksualny dziecka może budzić wątpliwości i obawy. Osoby dorosłe zapominają, że dziecko, tak jak każdy człowiek, jest istotą seksualną od urodzenia. Zatem rozwój psychoseksualny dziecka i zmiany, które w nim zachodzą przez całe dzieciństwo, okres adolescencji aż do dorosłości przejawia się różnymi rozwojowymi zachowaniami. Bywa, że rozwojowe zachowania dzieci i młodzieży są niezrozumiałe dla rodziców/opiekunów powodując ich lęk i niepokój. Mądre wspomaganie rozwoju dziecka w tym obszarze wpływa na większą świadomość w podejmowaniu decyzji dotyczących życia seksualnego w przyszłości, podejmowaniu bezpiecznych zachowań i czerpania radości z własnej seksualności w trakcie życia.

Konsultacje dla rodziców/opiekunów obejmują takie zagadnienia z edukacji seksualnej jak:

Rozpoczęcie poradnictwa/terapii poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym, podczas którego określane są wstępne zasady dalszych spotkań. Sesje odbywają się w systemie dwutygodniowym i trwają 50 min. Czas trwania terapii jest dostosowany indywidualnie i zależy od złożoności problemu pacjenta.