Oliwia Awierianów

Oliwia Awierianów

Absolwentka psychologii na uniwersytecie szczecińskim, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Oliwia Awierianów

Absolwentka psychologii na uniwersytecie szczecińskim.

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako psycholog w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Szczecinie. Odbyła staż na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w SPS ZOZ Zdroje, gdzie uczyła się prowadzić terapię z młodym człowiekiem w kryzysie psychicznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, gdzie jako pomoc terapeuty uczyła się jak opracować plan wsparcia i prowadzić zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz w żłobku, gdzie czuwała nad prawidłowym rozwojem małych dzieci i współpracowała z rodzicami. Ukończyła kursy i szkolenia, które wyposażyły ją w niezbędną wiedzę i techniki do pracy z dziećmi i młodzieżą, m. in.: Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, szkolenie metodą Kids Skills oraz Trening Umiejętności Społecznych, Terapię Poznawczo – Behawioralną zaburzeń lękowych u młodzieży, Terapia dialektyczno – behawioralna dla nastolatków,W pracy z dziećmi i młodzieżą buduje relację terapeutyczną opartą na zaufaniu, wspiera w kryzysie oraz przeżywanym stresie, pomaga zrozumieć trudności oraz wypracować nowe rozwiązania. Stale dokształca się i aktualizuje swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach poświęconych zdobywaniu praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą.