Absolwentka psychologii oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uczestniczyła w kursach „Neuropsychologia kliniczna dziecka” oraz „Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży” w Centrum CBT w Warszawie. Na bieżąco uczestniczy w  szkoleniach i konferencjach związanych z psychologią rozwojową czy aktualnymi problemami dzieci i młodzieży (m.in. higiena cyfrowa, uzależnienia behawioralne).
Od ponad sześciu lat pracuje w placówkach oświatowych, gdzie jej działalność zawodowa związana jest głównie z diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (gotowość szkolna, trudności szkolne i wychowawcze), również osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową czy zmagających się z chorobami przewlekłymi. Doświadczenie zdobywała pracując również w przedszkolu, szkole podstawowej czy udzielając się jako wolontariusz na oddziałach onkologicznych dla dzieci.
W pracowni udziela pomocy psychologicznej głównie rodzicom i ich dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomaga osobom zmagającym się z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. Udziela wsparcia między innymi w obszarze radzenia sobie ze stresem, rozwijania umiejętności efektywnego uczenia, niskiej motywacji, trudności adaptacyjnych. Udziela porad i konsultacji w przypadku wątpliwości dotyczących obserwowanych zmian w zachowaniu dziecka, wychowawczych oraz rozwojowych.