Kinga Cegielska

Kinga Cegielska

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczna.

Kinga Cegielska

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczna

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w Centrum Opieki nad Dzieckiem, gdzie odpowiada za opiekę psychologiczną wychowanków. Zakłada ona m.in. rozmowy indywidualne, interwencję, zajęcia specjalistyczne i ogólnorozwojowe, psychoedukację, a także współpracę z rodzinami oraz wychowawcami. Zdobywała również doświadczenie w pracy w szkole oraz świetlicy środowiskowej. Odbyła praktyki w SPS ZOZ Zdroje na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, a także na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych zdobywając wiedzę z zakresu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, diagnozowania, a także prowadzenia psychoedukacji dla pacjentów. Ukończyła kursy i szkolenia, które wyposażyły ją w niezbędną wiedzę i techniki do pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także szkolenie metodą Kids’ Skills.

W pracowni prowadzi wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży od 10 r.ż. W pracy kieruje się przede wszystkim budowaniem relacji terapeutycznej, empatią, wspieraniem w kryzysie, wspólnym poszukiwaniem i wypracowywaniem rozwiązań w oparciu o mocne strony oraz możliwości. Stale dokształca się i aktualizuje swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach poświęconych zdobywaniu praktycznych umiejętności i narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą.